Hoppa till innehåll

AlfaSyndrome

”Alfarollen” framhålls speciellt mycket i dag i hundträning och ledarens roll överbetonas och misstolkas. Genom att framställa flocken som ett mänskligt samhälle, där låg status och rang är negativt och hög status och rang är något eftersträvansvärt, blir hunden blir en karriärist, som hela tiden strävar efter högre position i flocken.

Följaktligen blir hundägandet en kamp om positioner. Man blir noga med att inte låta hunden vinna i olika situationer. Det finns instruktörer, tränare och skribenter som lär hundägare att inte låta hunden äta sin mat före de mänskliga familjemedlemmarna, eller att hälsa på hunden när man kommer hem, för då kan den ha tagit sig uppåt ett ”pinnhål”. Man t o m varnar hundägare för att vara för snälla mot sina hundar, eftersom de då kan försöka ta över ledarskapet i familjen.

När en hund inte lyder en tillsägelse sägs det att den trotsar och att det är ett led i försöken att nå högre rang. Att det skulle kunna bero på dålig träning har man inte en tanke på.

Är diagnosen på ett problembeteende bristande ledarskap, blir helt följdriktigt terapin att kväsa den uppstudsige. Och när man gör det får man en tillfällig effekt av mer underkastelse än vanligt hos hunden. Den blir också mer rädd för straff och därmed tillfälligt lydigare.

Hundägaren får en känsla av att diagnosen var rätt och att denne inte själv räcker till som ledare. Problemet återkommer ju efter en tid. Ägaren provar att vara ännu hårdare och får en ny tillfällig effekt. Och så har en accelererande våldsspiral inletts.

I den här processen brottas hundägaren med känslor av att inte räcka till, inte vara en ”hundmänniska”, vara dålig ledarfigur, behöva vara hård och straffande mot sin hund fast det känns fel osv.

Har begreppet ledarskap den relevans som det tillskrivs? Är det rätt att flockstrukturen innehåller en inbyggd kamp om positioner? Är hunden en karriärist? Är det viktigt att vara ledare? Vad innebär alfapositionen?

Det här är frågor som kursen ställer och visar att det idag finns många forskningsresultat från vilda vargar, vargar i hägn, vildhundar och tamhundar, som talar för att vi inte alls behöver vakta på vår ledarroll.


Preliminärt schema

09.00 Samling och presentation

09.30 Definition av begreppen ledarskap, dominans och rangordning samt ledarrollens historik och nutid.

10.30 Biologiska funktioner av dominans och fördelar med rangstrukturer.

11.00 Dominans och aggression.

11.30 Är det relevant att blanda in ledarskap i hundträning?

12.00–13.00 Lunch

13.00 Kritik av ledarskapsbegreppet som det används idag. Hur normala relationer fungerar bland djuren.

14.00 Alternativa teorier om rangordning

15.00 Kaffepaus

15.30 Diagnosen ”bristande ledarskap” och quick-fix. Ledare eller lärare?

16.00 Operant träning utvecklar lydnaden på hundens villkor.

17.00 Dagen slut.

Observera att avvikelser från schemat kan förekomma.
Seminariet baseras på min bok ”AlfaSyndromet”.

 

Publicerat iFöredrag och kurser

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© Anders Hallgren 2024