Hoppa till innehåll

Böcker

Enkelt att beställa böcker. Klicka bara på ”Köp boken”  så länkas du till nätbokhandlare.
Det går även att få signerade böcker av Anders Hallgren på hans föredrag och kurser.

Allt om hundpsykologi – En ny vetenskap

Hundpsykologin grundades i Sverige på 1970-talet genom psykologen Anders Hallgren. Han var den första som började analysera orsakerna bakom en hunds beteende i stället för att träna symtomen. Hallgren fann att inga former av våld, varken fysiska eller psykiska, behövs i vår relation till hundar. Enligt modern etologi är sådana relationer dessutom onaturliga. På detta sätt kunde han inte bara hjälpa hundar med problembeteenden utan också skapa mjuka alternativ till den då etablerade hundträningen som var fokuserad på disciplin. Hallgrens banbrytande arbete åstadkom ett paradigmskifte i synen på hunden. Idag behandlar vi vår bästa vän med kärlek och respekt i ställer för bestämmande och ledarskap.
Boken följer utvecklingen av hundpsykologin som vetenskap och grundpelarna som den vilar på: etologi, socialpsykologi, inlärningspsykologi och emotionspsykologi. Den visar hur man kartlägger orsaker bakom problembeteenden, som till exempel genom stressanalys, smärtanalys och hormonanalys, samt hur man åtgärdar dessa problem.

”Det är fantastiskt att Anders böcker och arbete under alla dessa år nu har sammanförts till en lärobok.” Kerstin Malm filosofie doktor i etologi

”Jag har stor respekt för Anders Hallgren och när hans första bok kom, Problemhund och hundproblem, var den viktig för den omsvängning som skedde inom hundvärlden. Så jag har själv upplevt den omsvängning i hundträningen som skedde men som tog rätt lång tid.” 
Hans Temrin, docent i etologi vid Stockholms universitet

”Fallbeskrivningar och exempel gör boken lättillgängligt både för de som arbetar med hund och hundägare som kanske brottas med problem. Jag rekommenderar boken varmt till båda.” Therese Lilliesköld, master i anthrozoology

”Vi tror att Anders Hallgrens kärleksbudskap är viktigt för alla som vill förstå sin hund och få en bra relation med den.” Johanna Lind Bagge och Anders Bagge

Den här boken är lika värdefull för vanliga hundägare och som kurslitteratur för dig som går utbildning inom ett hundyrke. Den hjälper dig att få en harmonisk och glad hund!

Ryggproblem hos hund – Bakomliggande orsaker till problembeteenden

RYGGPROBLEM HOS HUND – Bakomliggande orsaker till problembeteenden

En forskningsrapport av Anders Hallgren, hundpsykolog, psykolog, fil. lic.

Anders Hallgrens studie visar att det är nästan lika vanligt för hundar att ha problem med ryggen, som det är för människor. I en normalpopulation med 400 hundar hade 63% någon slags defekt enligt de fysioterapeuter som samarbetade i undersökningen. Problembeteenden har ofta samband med ryggfel. Ett av de mest alarmerande resultaten var att så många som 91% av hundarna som hade ryckts i kopplet, eller själva dragit mycket i kopplet, visade sig ha defekter i nacken!

Resultatet av studien har spridits över hela världen. Många hundklubbar och hundtränare har ändrat träningsmetoder och använder inte längre ryck i kopplet. Många har också övergivit halsbandet, särskilt den mycket skadliga strypkedjan, och använder nu en sele i stället.

Vakna det brinner! Brandvarningsträning för hundar

Den här boken kan rädda familjen vid livshotande rökutveck­ling eller brand. Du får lära dig att träna din hund att varna för brandrök och eld, samtidigt som den får en rolig och stimule­rande mental aktivering.

Anders Hallgrens unika träningsmetod tar dig steg för steg genom övningarna. Du leker fram hundens specialträning. Det har visat sig att brandvarningstränade hundar med sitt utvecklade luktsinne har förmåga att reagera minst en minut före en mekanisk brandvarnare. En minut kan vara fråga om liv eller död vid en eldvåda. Din bästa vän kan alltså även visa sig vara din bästa livförsäkring.

Alfasyndromet – Om ledarskap och rangordning hos hundar

NY uppdaterad version med många bilder!

Anders Hallgren vill med den här boken förmedla en djupare förståelse av ledarskap och rangordning hos hundar, eftersom begreppen ofta är missförstådda och missbrukade. Här klargörs begrepp som dominans, rangordning och status. Vad betyder de egentligen?
Du brister i ditt ledarskap! Låt inte hunden ta över alfarollen! Du måste markera vem som bestämmer! Säkert har du hört folk uttrycka sig på det här sättet, men det stämmer inte, vilket denna bok kommer att visa. Hallgren framhåller att vi ska ta mindre hårt på vår roll som ledare och istället koncentrera oss mer på att bli bra som lärare och tränare, att vi ska byta ledarskap mot ”lärarskap” och rangordning mot kamratskap. Den här boken kommer att ändra många hundägares syn på sin hund, vilket hjälper den hundintresserade att bättre förstå sin bästa vän – hunden.

Etik och etologi – För ett lyckligt hundliv

Boken är avsedd att vara en vägledning i hur man skapar ett bra liv för människans bästa vän, hur man förbättrar sin hunds livskvalitet och samtidigt utvecklar det allra bästa förhållandet med hunden. Råden är baserade på etiska grunder och modern etologisk forskning, men också sunt förnuft och empati. De tar även hänsyn till vad inlärningspsykologin säger om hur vi ska lära hundar på allra bästa sätt – vare sig det handlar om att lära in något nytt eller att lära bort något vi inte vill att hunden ska göra.

Anders Hallgren anses vara världens första hundpsykolog. Han har i över femtio år vigt sitt liv åt att hjälpa hundar och har skrivit över 30 böcker i ämnet. Hans banbrytande positiva och mjuk träningsmetoder används idag över hela världen och nya hundpsykologer utbildas med dessa som grund.

Farväl till en vän – Om sorgen efter en hund

Den här boken är avsedd att vara ett stöd för dig i sorgens stund när du har förlorat en kär vän. Det kan behövas en guide, en vägledning, när man ställs inför att ett liv når sitt slut. Boken är en liten pärla, som en trösterik blomma. Köp den för egen del eller ge som present.

Att uppleva sorg är en naturlig del av livet. Sorg upplevs inte på samma sätt av alla, din sorg är din egen. Även om ingen annan kan få den att minska eller kännas mindre tung, vill boken vara ett stöd – en hand att hålla i på vägen. Det kan vara viktigt att få hjälp att komma igenom det svåra sorgearbetet, så att du känner dig lite mindre ensam. Känslan av gemenskap, att någon annan har varit med om samma sak och vet hur det känns, kan vara en lindring när själen gått på grund och ropar på hjälp.

   Anders Hallgrens bakgrund som humanpsykolog och hundpsykolog med över trettio böcker bakom sig, har skrivit boken utifrån egna upplevelser och erfarenheter med sina och andras hundar som lämnat jordelivet.

   Det finns ett stort behov hos många hundägare att få visa sin sorg lika mycket som när någon anhörig gått bort. Det måste få vara lika naturligt att gå till blomsteraffären och beställa blommor till sin hunds gravplats och tända ljus där, som när någon nära anhörig gått bort. Man ska få sörja och gråta i stället för att försöka gömma och dämpa sorgen. Det är inte ”bara en hund” som gått bort, det är en kär familjemedlem.

MIN BÄSTA AKTIVERINGSBOK – mental träning för hundar

Den här boken ger bakgrund till varför hundar behöver aktiveras både mentalt och fysiskt, samt en mängd tips och beskrivningar på olika aktiveringar som är roliga både för hunden och hundägaren.

Glada hundar gör glada hussar och mattar.

AH BOOKS 2019

Lyckas med klickerträning

Ny, omarbetad upplaga!

Nu kan du träna din hund snabbt och lätt med hjälp av klickerträning!  Boken passar både för vanliga hundägare och alla som arbetar med hundar. Du kan lära din hund nästan vad som helst med den här metoden.

Anders Hallgren, som introducerade den här revolutionerande metoden i Europa, tar dig igenom grunderna steg för steg. På ett enkelt sätt förklaras inlärningspsykologi och metodens bakgrund, men även varför straff är en dålig väg att förändra beteenden. Klickerträning kan lugna en stressad och utagerande hund.

Du får förslag på träningsprogram för till exempel om hunden gör utfall mot andra hundar, skotträdsla, relation till barn och för mycket jaktlust, men även för saker som tävlingslydnad, konster och annat.

 

Drivkraft och motivation – Grunden för all hundträning

En uppdaterad ny upplaga av succéboken. Rikt illustrerad!

Boken tar upp de viktiga begreppen i all hundträning, nämligen drivkraft och motivation, vad de innebär och vilka faktorer som ökar hundens arbetsenergi och arbetsglädje. Boken tar även upp stress och stressfaktorer, inlärningspsykologi och hundens etologi – alla faktorer som kan påverka om träningen går bra eller dåligt. Med hjälp av denna bok kan du analysera din hunds drivkraft och motivation. Du lär dig hur man tränar effektivare och på kortare tid. Och om ändå något inte fungerar så kommer du att förstå hur man tar reda på orsaken och kan rätta till det.

Köp boken här:

https://www.adlibris.com/se/bok/drivkraft-och-motivation-grunden-for-all-hundtraning-9789163938382

Lexikon i hundspråk – Lär dig tolka din hunds signaler

Ny, uppdaterad! Rikt illustrerad med färgbilder!

LEXIKON I HUNDSPRÅK

Lär dig tolka din hunds signaler

Av Anders Hallgren

Sedan urminnes tider och in i vår nutida civilisation har hunden burit med sig sitt språk. Ursprungligt, orubbligt och som en länk till sin förfader, vargen. Kan du läsa din hund?
Förstår du allt den säger till dig? Din hund talar med dig varje stund, varje dag, med gester, mimik, ljud, beröring och rörelser.

”Lexikon i hundspråk” är avsedd att hjälpa att bättre förstå varje nyans i de budskap som din hund förmedlar till dig, men även att du själv ska lära dig att prata hundspråk så att din hund lättare förstår dig!

Boken förmedlar en äkta kärlek till hunden, människans bästa vän. Den har trycks om sex gånger sedan första utgåvan 1998 och har översatts till många språk. Det här är en ny och uppdaterad upplaga. ”Lexikon i hundspråk” riktar sig till alla hundägare och hundvänner. Den används också som kurslitteratur, bland annat i olika instruktörsutbildningar.

Den här boken är förmodligen den enda i världen som tar upp alla aspekter av hundars kommunikation. Den berättar inte bara om hur hundar kommunicerar med mycket mimik, gester, ljud och lukter, men också om betydelsen av mer subtila signaler, såsom olika typer av kroppskontakt, hur de närmar sig andra hundar och liknande.

Boken blev mycket väl mottagen och rosades av kritikerna. Den har också blivit publicerad i Tyskland och utsågs 1993 till den bäst säljande boken under det tyska förlaget Oertel & Spörer. Den publicerades i Kanada 1998 och släpptes 2007 i USA av Dogwise.

Den engelska upplagan blev vald till ”Book of the month” i USA, juli 2003 av www.Dogread.com tillsammans med ”Smoke Alarm Training For Your Dog”).

Mentaltest av hund – Uppfattningar och missuppfattningar

Mentaltest av hund – Uppfattningar och missuppfattningar

Anders Hallgren

Här presenteras en vetenskaplig och kritisk analys av de mentaltester och mentalbeskrivningar som genomförs idag. Boken är delvis är baserad på Anders Hallgrens forskningsmaterial i avhandlingen inför psykologexamen.

På 1930-talet i USA började intresset för att kartlägga hundars mentala förmågor. I Sverige har man sedan 1950-talet försökt få fram tester för att visa hundars egenskaper, dels som ett verktyg i avelsarbetet och dels som en motvikt till exteriör- bedömningar på hundutställningar. Idag finns flera varianter på mentaltester, även om de i grunden är lika eftersom alla baseras på att utsätta hundarna för psykiskt utmanande situationer. Det anordnas mentaltester över hela landet där enskilda och rasklubbar uppmanas att testa sina hundar.

Tilltron till mentaltester och mentalbeskrivningar är stor, trots att testerna inte ger så mycket information om hundarna som man vill tro. Valpar efter hundar som har blivit mentaltestade med goda resultat fungerar inte bättre än andra hundar. Testerna mäter i stort sett bara hundens stresstolerans. Ärftliga egenskaper kan inte avslöjas på enskilda individer. Testresultaten visar mest av allt hur hundarna sköts i sina hemmiljöer.

Det är viktigt både för hundägare och hundar med en öppen dialog och fortsatt kritisk granskning av mentaltester och mentalbeskrivningar. I boken presenteras dessutom ett enkelt och mer ekonomiskt alternativ till mentaltester.

Rädda, arga och STRESSADE HUNDAR

NY OMARBETAD UPPLAGA!

Rädda, arga och Stressade hundar – Att lindra och bota med enkla medel

Det finns alltid risk för att din hund utsätts för någon form av stress och är det riktigt illa leder det till problembeteenden. Om det sedan handlar om att hunden är överaktiv, rädd eller aggressiv är det ändå fysiologiskt sett samma system i kroppen som har blivit aktiverat.

Stress är en bakomliggande orsak till de flesta problembeteenden. Hur ska man lära sig att upptäcka det? Den här boken ger vägledning på ett enkelt och pedagogiskt sätt om vad man själv kan göra för att hjälpa en hund med stressrelaterade problem, som rädsla, hyperaktivitet och aggression. Detta är sällan belyst i andra böcker, där man oftast istället fokuserar på träning.

Ändå är det så att man sällan lyckas förändra en hunds problembeteende varaktigt om man inte ändrar på vad det är som stressar den. De flesta fall är inte hopplösa! Med enkla medel kan du lindra och bota problembeteenden av alla slag och därmed ge din hund ett lyckligare och friare liv.

Nyckeln till lycka – Att motverka social stress hos hundar

Boken förklarar varför det är så viktigt med vänlighet i vår relation till hundar. Hunden har i sitt arv från det vilda fått med sig minst femton olika beteenden och signaler för att kunna hålla ihop gruppen och fungera så bra som möjligt tillsammans. Vilda rovdjur som har bra inbördes relationer är bra på att samarbeta. Det innebär att jakten blir effektivare och därmed ökar chanserna att överleva. Det är så viktigt med starka sociala och emotionella band mellan individerna i en grupp, att deras överlevnad hänger på det.

Att hunden lever med oss och inte behöver skaffa mat själv har inte kunnat ändra på de här instinkterna att vilja ha en vänlig stämning i sin ”flock”. Hunden fungerar i det här fallet i stort sett som sin vilda kusin, vargen. Hundens flock är du och familjens övriga medlemmar. Genom att ta hänsyn till hundens naturliga behov av sammanhållande beteenden kan du undvika att den upplever social stress och ni kan fungera harmoniskt tillsammans.

Den Gamla Hunden

De äldre hundarna har fått sin egen bok! Den är skriven för alla hundar från fem år och uppåt. Den beskriver ingående de psykologiska förändringar som hänger ihop med mognad och seniorålder. Till exempel börjar de flesta åldersförändringar som subkliniska (inte märkbara) förändringar. Vet du vilka dessa åldersförändringar är (t ex begynnande ledbesvär eller problem med synen) kan du sätta in tidiga motåtgärder och effektivt bromsa dem och därmed förhindra åldrandet och t o m framtida lidande.
Här får du också ett program med mental aktivering som är specialkomponerat för att passa äldre hundar. Boken hjälper dig att få behålla en pigg, alert och frisk hund långt upp i åldern.[:en]My seminar ”The Old Dog” is based on this book.

Read more about the content on the seminar page.

Kantarellsök med Hund (samproduktion med M. Hansson)

Samproduktion med Marie Hansson

Hundar har en enorm luktkapacitet som används på många vis, både för underhållning och arbete. Att lära en hund leta efter kantareller har, sedan denna bok släpptes, blivit en enormt uppskattad hobby. Dessa svampar är svåra att se eftersom de växer i skymundan, under rotsystem osv. Det finns dessutom många gyllene löv som förvillar.

Efter att ha haft många kurser i ämnet bestämde jag och min medförfattare oss för att skriva en bok. Det var den enda av sin sort i världen och första upplagan sålde slut direkt. Boken och samtal om hur man lärde hundar att söka kantareller blev ämnen för både TV och radio och figurerade i nästan alla svenska tidningar.

Vi beräknar att du får tio gånger så mycket kantareller i din korg med en tränad hund än om du skulle leta själv. Och du får en tio gånger så lycklig hund – de älskar det![:en]Hundar har en enorm luktkapacitet som används på många vis, både för underhållning och arbete. Att lära en hund leta efter kantareller har, sedan denna bok släpptes, blivit en enormt uppskattad hobby. Dessa svampar är svåra att se eftersom de växer i skymundan, under rotsystem osv. Det finns dessutom många gyllene löv som förvillar.

Efter att ha haft många kurser i ämnet bestämde jag och min medförfattare oss för att skriva en bok. Det var den enda av sin sort i världen och första upplagan sålde slut direkt. Boken och samtal om hur man lärde hundar att söka kantareller blev ämnen för både TV och radio och figurerade i nästan alla svenska tidningar.

Vi beräknar att du får tio gånger så mycket kantareller i din korg med en tränad hund än om du skulle leta själv. Och du får en tio gånger så lycklig hund – de älskar det!

© Anders Hallgren 2023