Anders Hallgren

  • Psykolog och hundpsykolog

Böcker

Enkelt att beställa böcker. Klicka bara på ”Köp boken”  så länkas du till nätbokhandlare.

Det går även att få signerade böcker av Anders Hallgren på hans föredrag och kurser.

Farväl till en vän – Om sorgen efter en hund

Den här boken är avsedd att vara ett stöd för dig i sorgens stund när du har förlorat en kär vän. Det kan behövas en guide, en vägledning, när man ställs inför att ett liv når sitt slut. Boken är en liten pärla, som en trösterik blomma. Köp den för egen del eller ge som present.

Att uppleva sorg är en naturlig del av livet. Sorg upplevs inte på samma sätt av alla, din sorg är din egen. Även om ingen annan kan få den att minska eller kännas mindre tung, vill boken vara ett stöd – en hand att hålla i på vägen. Det kan vara viktigt att få hjälp att komma igenom det svåra sorgearbetet, så att du känner dig lite mindre ensam. Känslan av gemenskap, att någon annan har varit med om samma sak och vet hur det känns, kan vara en lindring när själen gått på grund och ropar på hjälp.

   Anders Hallgrens bakgrund som humanpsykolog och hundpsykolog med över trettio böcker bakom sig, har skrivit boken utifrån egna upplevelser och erfarenheter med sina och andras hundar som lämnat jordelivet.

   Det finns ett stort behov hos många hundägare att få visa sin sorg lika mycket som när någon anhörig gått bort. Det måste få vara lika naturligt att gå till blomsteraffären och beställa blommor till sin hunds gravplats och tända ljus där, som när någon nära anhörig gått bort. Man ska få sörja och gråta i stället för att försöka gömma och dämpa sorgen. Det är inte ”bara en hund” som gått bort, det är en kär familjemedlem.

Vakna det brinner! Brandvarningsträning för hundar

Den här boken kan rädda familjen vid livshotande rökutveck­ling eller brand. Du får lära dig att träna din hund att varna för brandrök och eld, samtidigt som den får en rolig och stimule­rande mental aktivering.

Anders Hallgrens unika träningsmetod tar dig steg för steg genom övningarna. Du leker fram hundens specialträning. Det har visat sig att brandvarningstränade hundar med sitt utvecklade luktsinne har förmåga att reagera minst en minut före en mekanisk brandvarnare. En minut kan vara fråga om liv eller död vid en eldvåda. Din bästa vän kan alltså även visa sig vara din bästa livförsäkring.

Ryggproblem hos hund – Bakomliggande orsaker till problembeteenden

RYGGPROBLEM HOS HUND – Bakomliggande orsaker till problembeteenden

En forskningsrapport av Anders Hallgren, hundpsykolog, psykolog, fil. lic.

Anders Hallgrens studie visar att det är nästan lika vanligt för hundar att ha problem med ryggen, som det är för människor. I en normalpopulation med 400 hundar hade 63% någon slags defekt enligt de fysioterapeuter som samarbetade i undersökningen. Problembeteenden har ofta samband med ryggfel. Ett av de mest alarmerande resultaten var att så många som 91% av hundarna som hade ryckts i kopplet, eller själva dragit mycket i kopplet, visade sig ha defekter i nacken!

Resultatet av studien har spridits över hela världen. Många hundklubbar och hundtränare har ändrat träningsmetoder och använder inte längre ryck i kopplet. Många har också övergivit halsbandet, särskilt den mycket skadliga strypkedjan, och använder nu en sele i stället.

 

Alfasyndromet – Om ledarskap och rangordning hos hundar

NY uppdaterad version med många bilder!

Anders Hallgren vill med den här boken förmedla en djupare förståelse av ledarskap och rangordning hos hundar, eftersom begreppen ofta är missförstådda och missbrukade. Här klargörs begrepp som dominans, rangordning och status. Vad betyder de egentligen?
Du brister i ditt ledarskap! Låt inte hunden ta över alfarollen! Du måste markera vem som bestämmer! Säkert har du hört folk uttrycka sig på det här sättet, men det stämmer inte, vilket denna bok kommer att visa. Hallgren framhåller att vi ska ta mindre hårt på vår roll som ledare och istället koncentrera oss mer på att bli bra som lärare och tränare, att vi ska byta ledarskap mot ”lärarskap” och rangordning mot kamratskap. Den här boken kommer att ändra många hundägares syn på sin hund, vilket hjälper den hundintresserade att bättre förstå sin bästa vän – hunden.

Etik och etologi – För ett lyckligt hundliv

Boken är avsedd att vara en vägledning i hur man skapar ett bra liv för människans bästa vän, hur man förbättrar sin hunds livskvalitet och samtidigt utvecklar det allra bästa förhållandet med hunden. Råden är baserade på etiska grunder och modern etologisk forskning, men också sunt förnuft och empati. De tar även hänsyn till vad inlärningspsykologin säger om hur vi ska lära hundar på allra bästa sätt – vare sig det handlar om att lära in något nytt eller att lära bort något vi inte vill att hunden ska göra.

Anders Hallgren anses vara världens första hundpsykolog. Han har i över femtio år vigt sitt liv åt att hjälpa hundar och har skrivit över 30 böcker i ämnet. Hans banbrytande positiva och mjuk träningsmetoder används idag över hela världen och nya hundpsykologer utbildas med dessa som grund.

MIN BÄSTA AKTIVERINGSBOK – mental träning för hundar

Den här boken ger bakgrund till varför hundar behöver aktiveras både mentalt och fysiskt, samt en mängd tips och beskrivningar på olika aktiveringar som är roliga både för hunden och hundägaren.

Glada hundar gör glada hussar och mattar.

AH BOOKS 2019

Lyckas med klickerträning

Ny, omarbetad upplaga!

Nu kan du träna din hund snabbt och lätt med hjälp av klickerträning!  Boken passar både för vanliga hundägare och alla som arbetar med hundar. Du kan lära din hund nästan vad som helst med den här metoden.

Anders Hallgren, som introducerade den här revolutionerande metoden i Europa, tar dig igenom grunderna steg för steg. På ett enkelt sätt förklaras inlärningspsykologi och metodens bakgrund, men även varför straff är en dålig väg att förändra beteenden. Klickerträning kan lugna en stressad och utagerande hund.

Du får förslag på träningsprogram för till exempel om hunden gör utfall mot andra hundar, skotträdsla, relation till barn och för mycket jaktlust, men även för saker som tävlingslydnad, konster och annat.

 

Drivkraft och motivation – Grunden för all hundträning

En uppdaterad ny upplaga av succéboken. Rikt illustrerad!

Boken tar upp de viktiga begreppen i all hundträning, nämligen drivkraft och motivation, vad de innebär och vilka faktorer som ökar hundens arbetsenergi och arbetsglädje. Boken tar även upp stress och stressfaktorer, inlärningspsykologi och hundens etologi – alla faktorer som kan påverka om träningen går bra eller dåligt. Med hjälp av denna bok kan du analysera din hunds drivkraft och motivation. Du lär dig hur man tränar effektivare och på kortare tid. Och om ändå något inte fungerar så kommer du att förstå hur man tar reda på orsaken och kan rätta till det.

Köp boken här:

https://www.adlibris.com/se/bok/drivkraft-och-motivation-grunden-for-all-hundtraning-9789163938382

Lexikon i hundspråk – Lär dig tolka din hunds signaler

Ny, uppdaterad! Rikt illustrerad med färgbilder!

LEXIKON I HUNDSPRÅK

Lär dig tolka din hunds signaler

Av Anders Hallgren

Sedan urminnes tider och in i vår nutida civilisation har hunden burit med sig sitt språk. Ursprungligt, orubbligt och som en länk till sin förfader, vargen. Kan du läsa din hund?
Förstår du allt den säger till dig? Din hund talar med dig varje stund, varje dag, med gester, mimik, ljud, beröring och rörelser.

”Lexikon i hundspråk” är avsedd att hjälpa att bättre förstå varje nyans i de budskap som din hund förmedlar till dig, men även att du själv ska lära dig att prata hundspråk så att din hund lättare förstår dig!

Boken förmedlar en äkta kärlek till hunden, människans bästa vän. Den har trycks om sex gånger sedan första utgåvan 1998 och har översatts till många språk. Det här är en ny och uppdaterad upplaga. ”Lexikon i hundspråk” riktar sig till alla hundägare och hundvänner. Den används också som kurslitteratur, bland annat i olika instruktörsutbildningar.

Den här boken är förmodligen den enda i världen som tar upp alla aspekter av hundars kommunikation. Den berättar inte bara om hur hundar kommunicerar med mycket mimik, gester, ljud och lukter, men också om betydelsen av mer subtila signaler, såsom olika typer av kroppskontakt, hur de närmar sig andra hundar och liknande.

Boken blev mycket väl mottagen och rosades av kritikerna. Den har också blivit publicerad i Tyskland och utsågs 1993 till den bäst säljande boken under det tyska förlaget Oertel & Spörer. Den publicerades i Kanada 1998 och släpptes 2007 i USA av Dogwise.

Den engelska upplagan blev vald till ”Book of the month” i USA, juli 2003 av www.Dogread.com tillsammans med ”Smoke Alarm Training For Your Dog”).

Mentaltest av hund – Uppfattningar och missuppfattningar

Mentaltest av hund – Uppfattningar och missuppfattningar

Anders Hallgren

Här presenteras en vetenskaplig och kritisk analys av de mentaltester och mentalbeskrivningar som genomförs idag. Boken är delvis är baserad på Anders Hallgrens forskningsmaterial i avhandlingen inför psykologexamen.

På 1930-talet i USA började intresset för att kartlägga hundars mentala förmågor. I Sverige har man sedan 1950-talet försökt få fram tester för att visa hundars egenskaper, dels som ett verktyg i avelsarbetet och dels som en motvikt till exteriör- bedömningar på hundutställningar. Idag finns flera varianter på mentaltester, även om de i grunden är lika eftersom alla baseras på att utsätta hundarna för psykiskt utmanande situationer. Det anordnas mentaltester över hela landet där enskilda och rasklubbar uppmanas att testa sina hundar.

Tilltron till mentaltester och mentalbeskrivningar är stor, trots att testerna inte ger så mycket information om hundarna som man vill tro. Valpar efter hundar som har blivit mentaltestade med goda resultat fungerar inte bättre än andra hundar. Testerna mäter i stort sett bara hundens stresstolerans. Ärftliga egenskaper kan inte avslöjas på enskilda individer. Testresultaten visar mest av allt hur hundarna sköts i sina hemmiljöer.

Det är viktigt både för hundägare och hundar med en öppen dialog och fortsatt kritisk granskning av mentaltester och mentalbeskrivningar. I boken presenteras dessutom ett enkelt och mer ekonomiskt alternativ till mentaltester.

Rädda, arga och STRESSADE HUNDAR

NY OMARBETAD UPPLAGA!

Rädda, arga och Stressade hundar – Att lindra och bota med enkla medel

Det finns alltid risk för att din hund utsätts för någon form av stress och är det riktigt illa leder det till problembeteenden. Om det sedan handlar om att hunden är överaktiv, rädd eller aggressiv är det ändå fysiologiskt sett samma system i kroppen som har blivit aktiverat.

Stress är en bakomliggande orsak till de flesta problembeteenden. Hur ska man lära sig att upptäcka det? Den här boken ger vägledning på ett enkelt och pedagogiskt sätt om vad man själv kan göra för att hjälpa en hund med stressrelaterade problem, som rädsla, hyperaktivitet och aggression. Detta är sällan belyst i andra böcker, där man oftast istället fokuserar på träning.

Ändå är det så att man sällan lyckas förändra en hunds problembeteende varaktigt om man inte ändrar på vad det är som stressar den. De flesta fall är inte hopplösa! Med enkla medel kan du lindra och bota problembeteenden av alla slag och därmed ge din hund ett lyckligare och friare liv.

Nyckeln till lycka – Att motverka social stress hos hundar

Boken förklarar varför det är så viktigt med vänlighet i vår relation till hundar. Hunden har i sitt arv från det vilda fått med sig minst femton olika beteenden och signaler för att kunna hålla ihop gruppen och fungera så bra som möjligt tillsammans. Vilda rovdjur som har bra inbördes relationer är bra på att samarbeta. Det innebär att jakten blir effektivare och därmed ökar chanserna att överleva. Det är så viktigt med starka sociala och emotionella band mellan individerna i en grupp, att deras överlevnad hänger på det.

Att hunden lever med oss och inte behöver skaffa mat själv har inte kunnat ändra på de här instinkterna att vilja ha en vänlig stämning i sin ”flock”. Hunden fungerar i det här fallet i stort sett som sin vilda kusin, vargen. Hundens flock är du och familjens övriga medlemmar. Genom att ta hänsyn till hundens naturliga behov av sammanhållande beteenden kan du undvika att den upplever social stress och ni kan fungera harmoniskt tillsammans.

(English) Ethics and Ethology – For A Happy Dog

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Amerikansk Engelska. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

A better life for man’s best friend

This book is intended to be a guide on how to improve a dog’s quality of life and thereby develop the best possible owner-dog-relationship. The advice given is based on an ethical approach as well as modern ethology, and it also takes into consideration what the psychology of learning has shown is the best way to train a dog.

Also by Cadmos in German: Einfach Artgerecht – Ethik und Verhaltungsforschung für ein glückliches Hundeleben

To be published in Swedish.

(English) Back Problem in dogs – Underlying causes for behavioral problems

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Amerikansk Engelska. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

This is the E-book version of the paperback

Back Problems in Dogs – Underlying causes for behavioral problems

A Research report by Anders Hallgren, Animal Behaviorist, Psychologist, MSc

Anders Hallgren’s study showed that it is almost as common for dogs to have back problems related to the spinal chord as it is for human beings. In a normal population of 400 dogs 63 % of these had some sort of defect as defined by the chiropractors that were cooperating in this study. In many cases, there were problematic behaviors correlated to back defects. One of the most alarming findings was that as many as 91 % of the dogs that had been pulled hard on the leash, or themselves had been pulling hard, were found to have defects in the neck!

The result of this study has since its first release spread throughout the world. Many dog clubs and trainers have changed training methods and no longer use hard jerks on the leash. Many have also abandoned the collar, especially the very damaging choke chain and now use a harness to walk their dogs.

 

AlfaSyndromet

Om ledarskap och rangordning hos hundar

”Du brister i ditt ledarskap”, ”låt inte hunden ta över alfarollen”, ”visa vem som bestämmer” – säkert har du hört de här orden. Men de är fel!

Ledarskapsbegreppet har blivit misstolkat och missbrukat och den här boken går igenom det från början till slut. Här är de senaste etologiska forskningsrönen och en spännande teori om vad som ligger bakom statusförhållanden hos flockdjur. Kort sagt: Glöm det där med ledarskap och tänk i stället på din roll som tränare för din hund. Oavsett vad folk säger – du kan vara hur snäll du vill mot din hund och skämma bort den – den ser dig inte som mindre ledare för det.

Obs! Ny upplaga 2015, AH Books.

(English) Stress, Anxiety and Aggression in Dogs

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Amerikansk Engelska. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Stress in dogs – what triggers it and what abolishes it?

Stress in dogs is an important topic for dog owners now more so than ever before.

The most common symptoms of stress are anxiety and aggression. This book describes in detail how stress is triggered and the effects that it has on the body. Stress prevention and relief are also dealt with in the book.

From the contents

  • Stress – a wonderful mechanism • What you should know about stress • The physiology of stress • The brain – how it functions under stress • Stress factors in dogs • Treatment and healing

(English) Mental Activation

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Amerikansk Engelska. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

Dogs need to encounter and overcome physical and mental challenges to remain happy and well. Unless this fundamental need is met, the dog will be inert and passive and may develop behavioural problems. It is therefore every dog-owner’s duty to arrange appropriate stimulation for their dog. The reward is a happy and balanced companion who is permitted to express its specific behaviour and who has a close and harmonious relationship with humans.

In this book, Anders Hallgren describes simple exercises designed to stimulate and improve your dog’s senses. It is not vital that the dog learns to perform these tasks perfectly, but to challenge its mind and intelligence. Practical exercises are divided into four groups: obedience, problem solving, trailing and coordination. It is a perfect training manual for all dog owners, who are interested in new ways of stimulating their dog.

Also available as e-book: https://itunes.apple.com/au/book/mental-activation/id490606360?mt=11

Skaffa & leva med hund

Stora boken om att skaffa och leva med hund

Anders Hallgren och Åsa Ahlbom är två av dem som introducerade mjuk och positiv träning i hundvärlden. Det här är en heltäckande och spännande bok om beteende, uppfostran och träning som passar både vanliga hundägare och dem som arbetar med hundar. Rosad av kritikerna.

Samproduktion med Åsa Ahlbom

Lyckliga Lydiga Hundar

SLUT PÅ FÖRLAGET! Se istället nya böcker av Anders Hallgren. En kommande bok berör exempelvis en kommande bok mental aktivering, som är en av de saker som skapar en harmonisk och lycklig hund. Den här boken finns redan att köpa på engelska ”MENTAL ACTIVATION .”

Boken handlar om lydnad, men inte i traditionell bemärkelse. De flesta böcker av detta slag handlar ofta om tävlingslydnad influerad av militär och polisiär träning av hund.  Men här ligger fokus på vardagslydnad och i situationer där det är viktigt att ha en snäll, men samtidigt effektiv kontroll på sin hund – exempelvis i trafik, bland andra hundar, människor och tillsammans med små barn osv.

Den här boken var lite av en pionjär när den först kom ut och fick mycket bra kritik. Den är fortfarande en av ICA:s storsäljare och har blivit översatt till flera språk.

Den Gamla Hunden

De äldre hundarna har fått sin egen bok! Den är skriven för alla hundar från fem år och uppåt. Den beskriver ingående de psykologiska förändringar som hänger ihop med mognad och seniorålder. Till exempel börjar de flesta åldersförändringar som subkliniska (inte märkbara) förändringar. Vet du vilka dessa åldersförändringar är (t ex begynnande ledbesvär eller problem med synen) kan du sätta in tidiga motåtgärder och effektivt bromsa dem och därmed förhindra åldrandet och t o m framtida lidande.
Här får du också ett program med mental aktivering som är specialkomponerat för att passa äldre hundar. Boken hjälper dig att få behålla en pigg, alert och frisk hund långt upp i åldern.

Hunden i Våra Hjärtan

Husdjur, speciellt hundar, betyder mer för människan än vad man generellt tror. Idag finns det tusentals studier som påvisar fysiska och psykologiska fördelar med att ha husdjur. Barn som växer upp med husdjur tenderar att bli mer sociala, få förståelse och bli ansvarstagande medan vuxna husdjursägare visar på att vara mer harmoniska och lyckliga. Handikappade människor kan dra stor nytta av t ex serviceutbildade hundar. Hela samhället drar faktiskt nytta av våra hundar på flera olika sätt. Bara för att nämna några, det finns polishundar, narkotikahundar, bombhundar, räddningshundar och blindledarhundar.

Denna bok baseras på över 100 referenser, alla starka bevis på hur mycket nytta hunden kan göra för människan och hur hunden verkligen förtjänar titeln ”människans bästa vän”. Men det slutar inte där; boken visar också på hur man som människa kan vara hundens bästa vän. Hur du bör uppträda och behandla din hund för att få en harmonisk relation upptar nästan hälften av boken.

(Endast ett fåtal exemplar kvar. )

Ryggproblem hos Hund

Bakomliggande orsaker till beteendeproblem

Forskningsrapport

Den här studien visar att det är nästan lika vanligt för hundar att ha problem med ryggen, som det är för människor. I en normalpopulation med 400 hundar hade 63% någon slags defekt enligt de fysioterapeuter som samarbetade i undersökningen. Problembeteende har ofta samband med ryggfel. Ett av de mest alarmerande resultaten var att så många som 91% av hundarna som hade ryckts i kopplet, eller själva dragit mycket i kopplet, visade sig ha defekter i nacken! Resultatet av studien har spridits över hela världen. Många hundklubbar och hundtränare har ändrat träningsmetoder och använder inte längre ryck i kopplet. Många har också övergivit halsbandet, särskilt den mycket skadliga strypkedjan och använder nu en sele i stället.

Boken finns idag översatt till engelska, tyska, italienska, spanska, ryska och danska.

 

Livräddaren på Fyra Ben

Brandvarningsträna din hund

Lär din hund att väcka dig vid brand! Anders Hallgrens unika träningsmetod är på stark frammarsch runt om i västvärlden. Det är lätt och roligt att träna hunden att väcka familjen om det skulle börja pyra av rök eller brinna i hemmet. Din hund kan rädda liv. Den larmar och väcker minst en minut före en mekanisk brandvarnare.

(English) Smoke alarm training for your dog

A unique training method invented by Anders Hallgren on how to train your dog to alert for smoke and fire in your home – at least one minute before a technical smoke alarm device. This training is spreading around the world. And it is fun and easy for your dog and it’s effective. The ”Smoke Alarm Training for your dog” was chosen book of the month at www.dogread.com (USA) in July 2003 together with Anders Hallgrens other book ”The ABC’s of Dog Language”.

This training manual has been translated to many languages.

You may order the book from Eva Lund at

Moonshadow Ranch
9889 Helen Ave, Shadow Hills, CA 91040
Office Phone: (323) 661-3090     Cell Phone: (323) 428-5005
E-mail: info@moonshadow-ranch.com

Klickerträning

En enkel guide till en supereffektiv träning.

Denna bok kom ut redan i början av 1980-talet och banade då väg för en av de mest populära träningsmetoder som kommit fram på senare tid – klickerträning. Boken berättar om grunderna, hur du ska börja och hur du fortsätter.

 

Kantarellsök med Hund

Samproduktion med Marie Hansson

Hundar har en enorm luktkapacitet som används på många vis, både för underhållning och arbete. Att lära en hund leta efter kantareller har, sedan denna bok släpptes, blivit en enormt uppskattad hobby. Dessa svampar är svåra att se eftersom de växer i skymundan, under rotsystem osv. Det finns dessutom många gyllene löv som förvillar.

Efter att ha haft många kurser i ämnet bestämde jag och min medförfattare oss för att skriva en bok. Det var den enda av sin sort i världen och första upplagan sålde slut direkt. Boken och samtal om hur man lärde hundar att söka kantareller blev ämnen för både TV och radio och figurerade i nästan alla svenska tidningar.

Vi beräknar att du får tio gånger så mycket kantareller i din korg med en tränad hund än om du skulle leta själv. Och du får en tio gånger så lycklig hund – de älskar det!

Copyright © Anders Hallgren 2022