Hoppa till innehåll

Rädda och aggressiva hundar kan botas!

Varför händer ibland så tragiska olyckor som den omskrivna i Norrland där ägaren bitits så illa att hon avled? I efterföljande kommentarer från en tränare i TV påstods att hunden inte borde ha fått vara ”familjemedlem”. Alla som har utbildning i hundpsykologi vet att detta inte är orsaken. Att en hund biter en människa så illa att denne avlider beror inte på att den får vara en familjemedlem! Eller att man inte är sträng mot den! Eller att den får göra lite som den vill!    Oproportionerlig aggressivitet, där en hund visar bristande bithämningar, har inget att göra med att den är vänligt omhändertagen – snarare tvärtom! Inom modern etologisk forskning har man konstaterat att hundar som behandlas strängt med dominans och straff och som inte får vara uppskattade och behandlade som familjemedlemmar är just de som kan utveckla aggressivitet och andra problembeteenden.

Hundar som däremot är omhuldade familjemedlemmar och som får leva ett liv utan att känna begränsningar blir sällan problematiska. Kärlek skapar inte problem – men brist på kärlek  kan göra det.

Den vanligaste orsaken till att en hund biter någon med ohejdad kraft är att den har smärta. Blir hunden plötsligt och oprovocerat aggressiv, är det i allmänhet en akut smärta. Typiskt för hundar med långvarig smärta är annars med humörförändring i perioder, med bättre och sämre dagar.

   En annan anledning till stark aggression kan vara resultat av inavel. På 1950-talet blev rasen chow-chow populär och därmed utsatt för stark avel, i många fall med besläktade individer. Ett flertal av de här hundarna avlivades på grund av att de skadade människor illa. På 1960-talet drabbade samma sak enfärgad, speciellt röd, cocker spaniel och på 1970- och 80-talen drabbades rasen golden retriever, en av de snällaste och gladaset raser vi har, av samma öde. Många bet sina hussar och mattar utan bithämningar och förorsakade svåra skador.

   Långt driven stark stress kan också orsaka bristande bithämningar. Speciellt social stress, som är en lågintensiv, långvarig och onaturlig form av stress, kan driva både människor och hundar till emotionell utmattning. Denna stress orsakas av dålig hundhållning, som till exempel auktoritär behandling, alltför mycket ensamhet, avskildhet från övriga i familjen och annat som är onaturligt för hunden som flockdjur.

   Det finns också skillnad mellan raser, där de vi kallar kamphundar är överrepresenteade i statistiken för aggressiva angrepp mot både människor och andra hundar. De här hundarna har en hög produktion av testosteron, vilket bland annat medför hårda muskler som kan hindra normalt blodflöde , vilket i sin tur kan medföra smärtor. (Lågt blodflöde till följd av spända nackmuskler medför spänningshuvudvärk hos människor.) Hög produktion av testosteron har dessutom samband med låg produktion av serotonin (lugnande substans i hjärnan), vilket bland annat ger dålig impulskontroll. Intressant i sammanhanget är att de hundar som räknas till kamphundsraserna och som är vänligt och kärleksfullt hållna utan dominans och straffande, sällan är aggressiva.

   Det är alltså särskilt viktigt att vi ser våra hundar som familjemedlemmar och behandlar dem med kärlek och omtanke. Läs mera i min bok ”Rädda, arga och stressade hundar – Att lindra och bota med enkla medel.”

   Anders Hallgren, psykolog fil. Lic, Hundpsykolog

Publicerat iBlogg

Kommentarer är stängda.

© Anders Hallgren 2024