Hoppa till innehåll

Motor och motivation

Målsättningen med detta helgseminarium är att belysa vanliga problem som man möter i träning och arbete med tjänste- och tävlingshundar. Vi tar upp olika tänkbara orsaker till varför träningen inte fungerar, framför allt drivkraft (”motor”) och motivation och sådant som påverkar dessa för träningen så viktiga begrepp.

”Motor” (drive, drivkraft) analyseras noga och vi tar upp vilka processer som är knutna till detta begrepp, såväl i hjärnan som i kroppens hormonsystem. Denna djupa genomlysning ger oss kunskaper om hur vi kan arbeta för att bibehålla en hunds energi på så hög nivå att dess arbetskapacitet fortsätter vara hög.

Motivation är en individs villighet att prestera och detta begrepp är helt avgörande för hur vi lyckas i träning och arbete. Lyckas vi hålla hundens motivation hög, lyckas också träningen. Vi kan göra mycket för att öka en hunds motivation, men mycket av det vi vanligtvis gör riskerar att minska den i stället. Därför måste vi lära känna hur motivation fungerar fysiskt såväl som psykiskt. Vi går igenom vad man gör som ökar och vad vi gör som minskar en hunds motivation. Vanligt är, tyvärr, att motivationen har en dalande kurva. Så trots att en hund lärt sig och kan genomföra det vi vill att den ska göra, blir resultatet dåligt för att den inte är motiverad till att göra det. Vi måste också känna till att olika saker konkurrerar om hundens uppmärksamhet, som olika maträtter frestar i en meny. Men man kan bara välja en. Det innebär att vi måste lära oss hur man kan analysera vad som motiverar hundens handlande i en viss situation. Det kan vara att hundens behov av att lära känna en ny hund på träningsplatsen är starkare än viljan att spåra en person.

Den här kursen är till stor del inriktad på varför hundar inte fungerar tillfredsställande i träning och arbete. Därför går vi också igenom faktorer som stör och förstör inlärning och prestation och olika problembeteenden, främst aggressivitet. Om en hund blir aggressiv kan det äventyra hundens karriär inom arbete och tävling. Vanligast är att hormonella störningar och smärta ligger bakom problembeteenden, helt eller delvis. Därför går vi igenom hur man kan analysera en hund i detta avseende. Också det missförstådda och missbrukade begreppet ”ledarskap” ser vi närmare på från flera håll.

Kursen kommer till vissa begränsade delar att gå in på ett fysiologiskt och psykologiskt djup, t ex hur hjärnan fungerar, för att belysa drivkraft och motivation. Det behövs emellertid inga speciella förkunskaper i biologi och psykologi. De vetenskapliga djupdykningarna är mer informativa och inget man behöver lära sig och komma ihåg.

Kursen baseras på boken ”Drivkraft och Motivation”, Anders Hallgren, MB förlag. I den kan man hämta mycket av det man vill veta mer om eller repetera efter kursen.

Välkommen till ett förhoppningsvis spännande och givande seminarium!

 

Preliminärt schema 

 

Lördag

09.00–09.30 Vanliga problem med arbets- och tävlingshundar.
Varför misslyckas så många?

09.30–10.00 Att förutsäga hundars möjligheter – om tester.
Tester ger högst 60% korrekt förutsägelse. En gissning ger 50% …

10.00–10.30 Krav på hundarna.
Är det hundarna, förarna eller träningen som är orsak till problem?

10.30–11.00 Träningen – hur kan vi förbättra den?
Lydnadsträning kan försämra arbetsprestationen!

11.00–11.30 Krav vi ska ställa på hundföraren.
Kunskaper och personlighet är viktigt.

11.30–12.00 Motor, drive, drivkraft – definition.
Det är svårt att öka drivkraft – men lätt att dämpa den!

12.00–13.00 Lunch

13.00–14.30 Drivkraftens fysiologi.
Om genetik, hjärnan och hormoner samt faktorer som påverkar hundens drivkraft.

14.30–15.00 Kaffepaus

15.00 –17.00 Motivation, behov och emotion.
Motivation: villighet och beredskap att uppnå ett mål genom specifika handlingar. Motivation är baserat på naturliga behov och verkar genom känslor. Introduktionstiden före träningen är mycket viktig.

Söndag

09.00–10.30 Att analysera motivation och faktorer som påverkar den samt inlärning och motivation. Inlärning sker i logiska hjärnstrukturer. Motivation sker i emotionella hjärnstrukturer. Inlärning och motivation har olika kurvor!

10.30–12.00 Olika motiv  konkurrerar. Motivation och mättnad. Belöning rör två olika system.
Hunden kan bara vara motiverad för ett beteende åt gången. Mätta alla andra behov före träningen! Mätta inte arbetsmotivationen! Korta pass. Träna motivationen. Sluta alltid medan motivationen är hög.

12.00–13. 00  Lunch

13.00–14.30 När det inte fungerar.
Ledarskap, straff och korrigering är vanliga lösningar vid olika problem. Vad innebär det? Faktorer som sänker tröskeln för aggression.

14.30–15.00 Kaffepaus

15.00–16.00 Analyser.
Om att analysera bakomliggande orsaker till problem. Smärta och smärtanalys; Hormoner och hormonanalys.

16.00 Kursen slut

 

Publicerat iFöredrag och kurser

Bli först att kommentera

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© Anders Hallgren 2024