Anders Hallgren

  • Psykolog och hundpsykolog

Välkommen till min nya blogg!

Bloggen startar den 1 januari 2014. Gott Nytt År!


”Ledarskap” kan leda till fel behandling av din hund

I en serie om tre inlägg ska jag ta upp företeelser i hundvärlden som inte vill försvinna, trots att både forskning, erfarenhet, etik och logik säger att de är fel. Jag kallar dem för Die Hard 1, 2 och 3 (utan anspråk på liknelser med actionhjälten Bruce Willis, mer än att jag också fortsätter att kämpa mot ”the bad guys”). Läs och begrunda.

Die Hard 1

”Ledarskap” kan leda till fel behandling av din hund.

Av Anders Hallgren

Trots att man i modern biologisk och etologisk forskning funnit att begrepp som ledarskap i relation till hundar är ovetenskapligt och leder till fel sorts träning, använder sig många ”hundexperter” och andra av detta.

 

Vanlig diagnos

När det gäller problembeteenden är ”bristande ledarskap” en av de vanligaste ”diagnoserna” man får höra. Den som säger det menar alltså att hundens problem beror på att hundägaren inte är tillräckligt mycket ledare över sin hund och alldeles för snäll, vilket är orsaken till problemen.

En vanlig variant är att man är ”otydlig” och hunden därför är olydig. Det vill säga att hunden inte uppfattar att man menar det man säger, att man inte tar i tillräckligt med rösten och inte ser nog sträng ut.

Terapi enligt ledarmodellen

Om man säger att hundägaren brister i sitt ledarskap blir terapin automatiskt att öka ledarskapet. Hur man ska göra är det lite olika åsikter om.

En del föredrar att ”psyka” hundarna genom att inte låta dem gå först ut genom dörren, inte hälsa på dem när man kommer hem, inte äta förrän alla andra i familjen ätit, inte ligga i möbler och andra liknande åtgärder.

De flesta blir mer stränga och straffande och tillåter inte hunden att göra saker och ta egna initiativ. Man använder sig av ryck i kopplet, hängning i halsbandet, hårda starka röster, nyp, luggning, slag och till och med sparkar.

Populära quick-fix metoder

En anledning att det är så spritt är att man i hundprogrammen på TV använder sig av just sådana här helt felaktiga ”diagnoser”. Det passar nämligen så bra ihop med att korrigera beteenden genom att straffa dem, för då får man ett omedelbart resultat, även om det hjälper bara för stunden.

Etologisk forskning

Det här med ledarskap har man ägnat åtskillig forskning åt på både vilda som tama hunddjur. Slutsatsen är otvetydig: Högstatusdjur är inte aggressiva. Föräldrarna i till exempel en vargflock ”uppfostrar” inte sina ungar medvetet. Det kan förekomma mindre morrningar, tandvisningar och markeringar med lätta grepp över nosen, men de är sällsynta. I stället är föräldrarna rollmodeller för ungarna. En flock med konflikter skulle ha klart mindre chans att samarbeta och överleva, därför är det så viktigt att det råder harmoni i gruppen.

Redan Adolph Murie, på 1940-talet, en av de första biologerna som studerade vilda vargar, kunde konstatera att relationerna i en vargfamilj var extremt kärleksfulla. Efter honom har detsamma konstaterats för de allra flesta vilda djur som lever i grupper. I djurparker, däremot, uppstår ofta konflikter som leder till en sorts rangordning som bygger på de starkares makt. Det beror på de onaturliga livsbetingelserna, som att de är begränsade till en liten yta, inte jagar, inte är släkt, inte har valt varandra, att åldersfördelningen inte är naturlig och att de inte kan lämna gruppen när de vill.

Slutsats

Diagnoser som ”bristande ledarskap” och att man är ”otydlig” i sin kommunikation med hunden är helt fel och ovetenskapliga. En hund får inte problembeteenden för att du är snäll mot den. Inte heller försvinner problembeteenden för att du ryter och straffar.

Problembeteenden har inget att göra med hur sträng du är. De beror på andra orsaker. Det finns forskning som tydligt visar att du i stället kan skapa problem med att vara straffande och sträng.

Vanligaste orsakerna är stress (framför allt understimulering), hormonell obalans, smärta (vanligare än du tror!) och post-traumatiska beteenderubbningar (efter en eller flera chocker).

Ändå finns det folk som …

I denna upplysningens tidevarv skulle man väl inte behöva påpeka sådana här saker, men vissa begrepp har svårt att dö, däribland ”ledarskap”.

Nu vet i alla fall du att råd som att ”förbättra ditt ledarskap” och ”var tydlig” saknar täckning och är bara till för att få dig att köpa en quick-fix-lösning på dina problem. Den som får betala det högsta priset är din hund, för den riskerar att bli nedtryckt, undergiven, passiv och kanske till och med rädd för dig.

Det finns välutbildat fackfolk

Har du problem så rekommenderar jag att du vänder dig till en person som gått utbildning till hundpsykolog eller liknande. Ta då reda på om denna har fått utbildning i stressanalys, hormonanalys, smärtanalys och andra liknande diagnostiska instrument. Jag själv har utbildat många i detta och deltar fortfarande i sådan utbildning.

För dig som vill gå djupare

För att erbjuda dig en fördjupning kan du få köpa min bok, AlfaSyndromet, Dogma Förlag, för halva priset, alltså 100:- + porto. Uppge koden Hundsport när du beställer den. Erbjudandet gäller under två månader från dagens datum. Obs. Max två ex per kund.

 

Kan beställas genom Dogma förlag på www.dogma.nu (se länk här intill) eller gå till hemsidan www.andershallgren.se och klicka på ”Shop” där böcker kan beställas genom Gingers BokBox, telefon 0738-24 63 64. (Obs. Endast telefonbeställning)


Tack!

Tack för alla positiva kommentarer för min nya blogg!

Tips!

Missa inte Dr Sophia Yin i maj 2014. Unikt besök hos Dogma. Mer information på den här länken: http://dogma.nu/kurser-seminarier/dr-sophia-yin-2014/

Tänkvärt

”Gula fläckar i snön betyder att området patrulleras med hund.” Anders Hallgren


Copyright © Anders Hallgren 2022