Anders Hallgren

  • Psykolog och hundpsykolog

Tag Archives: Anders Hallgren

Anders Hallgren in live Q&A video with Grisha Stewart

Swedish dog psychologist Anders Hallgren was Grisha Stewart’s guest on her October 26 “Animal World Superstars”. She writes: “f you went to #APDT2016 you got a free book by Anders in your goody bag. It was a book about how to train your dog to be a smoke detector and warn the family. Dogs are faster than mechanical smoke alarms and smoke alarm training makes an excellent add-on class for your clients!”

See the film here: https://player.vimeo.com/video/188899149

Read more on Grisha Stewart’s website http://www.grishastewart.com

 

Anders Hallgren’s book at the APDT Conference 2016

The booklet with Anders Hallgren’s unique training “Smoke Alarm Training for your Dog” will be featured in the gift bags of attendees at the 2016 APDT Annual Educational Conference and Trade Show, courtesy of AH Books.

anders_bok15

For more information see: https://apdt.com/conference/

Nyckeln till lycka – Att motverka social stress hos hundar

Social stress är vanligt hos hundar

– om hur du undgår det och får en lycklig hund

Seminariet är baserat på min nya bok med samma titel. (Se Böcker)

Det här seminariet bottnar i ett projekt med syfte att försöka fastställa vilka faktorer hos människan som kan åstadkomma brister i hundars välfärd. Det tar upp vilka psykologiska, etologiska och etiska företeelser som kan orsaka psykiskt lidande. Det är ju tyvärr så att det hittills inte varit möjligt att mäta psykisk misskötsel genom att studera djuren, trots att många försök gjorts, till exempel med mätningar av kortisol. Därför är en analys av djurägarens beteende ett alternativ.

Metoden bygger på en jämförelse mellan å ena sidan en hunds naturliga behov och beteende och å andra sidan hur stor avvikelsen är från hur vårdnadshavaren tillgodoser dem.

Seminariets första del tar upp en sammanställning av femton beteenden som hundar visar, som är till för att stärka de sociala och emotionella banden mellan individerna i en grupp. Ju fler sådana beteenden som finns hos hundarnas anfäder, de vilda hunddjuren, exempelvis vargar, desto större betydelse har de för gruppsammanhållning, samarbete och i förlängningen överlevnad. Att de lever kvar hos våra tamhundar visar också hur viktiga de är. Då är det viktigt att inte motverka dem från människans sida. Exempelvis kan en auktoritär behandling av en hund, med mycket straffande, orsaka en så stark stress att hunden får en mängd symtom. Hundar är genetiskt programmerade för goda relationer och hård och sträng behandling motverkar väl fungerande relationer.

Seminariets andra del tar upp social stress, det som bristande psykologisk välfärd åstadkommer. Det är ett onaturligt, lågintensivt och långvarigt mentalt slitage. Förr eller senare ger det negativa effekter i en hunds nervsystem bland annat i form av obalans i serotoninaktiviteten och i ökad kortisolproduktion. Effekter i beteendet är vanliga, som till exempel passivitet, ibland till och med inlärd hjälplöshet samt ökad tendens att reagera emotionellt, ofta i form av rädsla och aggressivitet. Det är den här typen av stress som medför emotionell utmattning, eller utbrändhet, hos människor. Enkelt uttryckt: Onaturlig social livssituation skapar onaturlig stress.

Den tredje delen av seminariet tar upp på vilka sätt vi kan fungera med våra hundar för att minska risken för social stress. Det handlar om att undvika vissa saker och att göra andra saker med hundarna – enkla, naturliga saker.

 

Nyckeln-till-lycka-Omslaget-webb

Grisha Stewart intervjuar Anders Hallgren – film

https://www.youtube.com/watch?v=Dr7dotEBG8s&feature=youtu.be

När den kända amerikanska hundpsykologen Grisha Stewart var i Sverige för att hålla några seminarier så passade hon på att träffa Anders Hallgren i Stockholm. Nu har hon lagt upp den här trevliga filmen med intervjun på youtube. Klicka på länken ovan för att se den.

 

Anders Hallgren ny medarbetare i Härliga Hund

Glad nyhet! I nummer fyra av Härliga Hund kommer en stor presentation av Anders Hallgren och att han blir tidningens nya medarbetare.
 

Copyright © Anders Hallgren 2021