Anders Hallgren

 • Psykolog och hundpsykolog

Föredrag och kurser

Den Gamla Hunden

Endagsseminarium om att öka livskvaliteten och
livslängden hos våra hundar

De flesta tror att en hund blir gammal när den är uppåt tio års ålder, storvuxna raser ännu tidigare. Men så är det inte, att bli gammal börjar mycket tidigare än man normalt tänker på.

Redan vid fyra, fem års ålder börjar de små förändringar i kroppen som senare ska bli det som sammantaget utgör ”att bli gammal”. Det är samma för oss människor, vår process att bli gamla börjar vid medelåldern. Det här gäller inte bara kroppen, utan omfattar också mentala, sociala och emotionella processer.

Gör man ingenting utan låter hunden vara, kommer den att bli gammal fort. Men det fina är att det finns så mycket att göra. Genom enkla observationer och övningar kan du inte bara förlänga hundens liv, du förlänger din hunds ungdomlighet och ger den en flera gånger höjd livskvalitet.

Lär dig på det här seminariet hur du ska sköta hunden fysiskt och psykiskt för att motverka åldersprocessen. Det tar inte många dagar förrän du har ett synbart resultat – i livsglädje – hos din fyrbenta vän.

 

09.00 Samling och presentation

09.30 Anders  Hallgren
En hunds åldrandeprocess börjar betydligt tidigare än vad du tror – om hundens olika åldrar och hur den förändras.

10.00 Behoven i olika åldrar

11.00 Veterinär:
Den äldre hunden ur veterinär synvinkel; om vitaminer, mineraler, utfodring, vanliga skador och sjukdomar. Om att förebygga.

12.00 Lunch

13.00 Anders Hallgren
Fysisk och mental aktivitet är viktigt, men ska anpassas till ålder.

14.00 Massageterapeut: 
Om muskler och leder. Typiska skador, slitage. Hur man förebygger skador och behandlar dem hos äldre hundar.

15.00 Kaffepaus

15.30 Paneldebatt mellan talarna och deltagarna i seminariet.

16.45 Avslutning

17.00 Dagen slut

Observera att avvikelser från schemat kan förekomma.

Seminariet baseras på boken ”Den Gamla Hunden”, Anders Hallgren, Prisma, 2004.

Bedömning av farliga hundar

I allt fler länder kommer lagar som förbjuder vissa raser på grund av att de skulle vara farliga. Polisen får utökad befogenhet att ta hundar från ägarna och bedöma dem. Ofta blir de avlivade. Men vem eller vilka har egentligen förutsättningar att bedöma en hunds “farlighet”?

Finns det tester som visar att en hund utgör risk för människor och djur? Vad säger statistiken om människor som söker vård på grund av hundbett? Vilka blir bitna? Har hundägaren någon roll i en hunds ”farlighet”? Många fler frågor ska vi belysa i detta kvällsseminarium.

Hundar är inte farliga. De är utrustade med starka bithämningar och varnar upprepade gånger innan de tvingas ta till våld. Enstaka hundar har dock visat sig vara så aggressiva att de kan anses som farliga (jämför med människan).

Det är viktigt att ställa en korrekt diagnos. En hund är inte en fara för människor eller andra hundar för att ägaren brister i sitt ledarskap, som den vanligaste diagnosen lyder idag. Inte heller utgör hunden en fara för att den skulle vara ”mentalt dålig”, som gårdagens modediagnos löd. Mentaltester säger inte något om en enskild hund och är alltså inget att använda på arga hundar – varför går vi igenom noga.

De saker som gör en hund aggressiv är framför allt smärta, sjukdom, hormonella fel, ett liv i en socialt undermålig miljö och dåliga erfarenheter. Allt detta går att kartlägga och det är precis vad moderna hundpsykologer gör idag.

I detta kvällsseminarium går vi igenom hur man bedömer graden av en hunds aggressivitet och hur olika synsätt kommer till olika diagnoser med samma hund, från hoppfullt fall till hopplöst.

Vidare tar vi upp begrepp som dominans, vanliga orsaker till aggression och att aggression inte är en sak, utan kan delas in i flera.

 

(English) Problematic behavior in dogs

Tyvärr är denna artikel enbart tillgänglig på Amerikansk Engelska. For the sake of viewer convenience, the content is shown below in the alternative language. You may click the link to switch the active language.

The seminar focuses on:

 • Behavior problems: History and statistics
 • Aggression and fear
 • Problems behaviors are symptoms
 • 20 factors that lower the threshold for aggression
 • Difference between functional and descriptive classification of behaviors
 • Causes behind problem behaviors
 • How to analyze causes behind problem behaviors
 • The journal – how to file the data
 • Training methods and actual treatment of dogs

There is not so much symptom training as seen with animal behaviorists from other schools or with other backgrounds. Because once you have set right the causes, normally dogs quit being problematic by themselves. For instance, let us say that the stress analysis shows an under-stimulation ratio of 22/24, which means that the dog is resting 22 hours out of 24. By simply giving the dog a program of activation, both physical and mental, the problem symptoms may have disappeared totally in less than a week.

Ethics are important

Both the ethics and the methodology approach to animals and animal behavior are important. Here is a non-violent approach with a well-defined ideology, which states that:

 • Training should be built upon knowledge, soft methods and without force
 • Dogs and dog owners shall be met with respect, care and solicitude
 • There are never arguments enough to motivate authoritarian training
 • Training shall never compel an individual to perform above its ability

To be able to participate in this seminar, I recommend some background knowledge, as for instance knowledge of learning psychology, modern training methods and ethology, especially wolf and dog social behavior.

Causes – not symptoms

Considering problematic behavior in animals, the methodology is one of analyzing and setting right the causes. Therefore analyses are the main instruments of work. The analyses mostly work by the way of psychological parameters, for instance special designed questions or questionnaires. These are:

 • Stress analysis
 • Masculinity analysis (for intact males)
 • Thyroid dysfunction analysis
 • Pain/Medical dysfunction analysis
 • Noradrenalin – serotonin analysis
 • Ethological analysis. This is created and held by the Swedish ethologist Kerstin Malm
 • Nourishment analysis. This is not completed as yet
 • Owner-dog relationship analysis

Follow up and statistics

Preferably, each case would be followed up and extensive statistics collected centrally. The purpose of this is not only to see the results, but also to get to know the probability of different causing agents behind problem behavior. This forms a guideline to improve the existing methods of analyses and also inspire to elaborate new ones.

Den moderna instruktören

Seminariet är öppet för alla, men vänder sig i första hand till instruktörer. Kortseminarium, 4 tim.
Detta seminarium handlar mest av allt om träningens inverkan på hunden, om hur vi, förutom att få en lydig hund också åstadkommer en mängd oönskade effekter. Vi tittar närmare på ”medaljens baksida”. Hur vi än resonerar, vilken målsättning vi än har med vår träning av vardagslydnad, så finns det negativa bieffekter. Hur de sedan i sin tur kommer att påverka hundarna är viktigt för oss att känna till. De kan nämligen i sin tur lägga grunden för problembeteenden.

Kursledarens målsättning
Kursledaren vill naturligtvis lära hundägarna så mycket som möjligt om hundarna och samtidigt skapa en lydnad som fungerar i vardagen. Målet är att anpassa unghunden till familjen och samhället och övningarna utformade för att åstadkomma denna anpassning.

Hundägarens målsättning
Hundägarens målsättning är ”en lugn hund” som låter bli att göra vissa saker, som till exempel att skälla, dra i kopplet, hoppa på folk, göra utfall mot mötande hundar. Den ska dessutom gör vissa saker på tillsägelse.

Effekter av förbud och straff
Speciellt energiska hundar råkar ut för mycket ”korrigeringar”. Det blir en viljornas kamp som vanligen ägaren vinner, ibland med hjälp av tränare. Med hjälp av straff passiviseras hunden. Straff är förknippat med beteendeproblem enligt flera undersökningar.

Kontroll – en ledstjärna
Vi har ett stort kontrollbehov och ett av våra instrument att etablera och utöva kontroll är kurser i hundträning. Kurser med positiv träning bygger mycket på belöning och beröm och att öka kontrollen över hunden på ett glatt och trevligt sätt. Men det är fortfarande ökad kontroll som är målet!

Träning som kan motverka effekterna av träning
Det finns en hel del som man ska undvika och en hel del man kan göra för att motverka negativa effekter av olika kurser, framför allt i lydnad. Sådana saker diskuteras ingående så långt tiden tillåter i detta seminarium.

Copyright © Anders Hallgren 2021