Anders Hallgren

  • Psykolog och hundpsykolog

Den moderna instruktören

Kortseminarium, 4 tim.

Seminariet är öppet för alla, men vänder sig i första hand till instruktörer. Kortseminarium, 4 tim.
Detta seminarium handlar mest av allt om träningens inverkan på hunden, om hur vi, förutom att få en lydig hund också åstadkommer en mängd oönskade effekter. Vi tittar närmare på ”medaljens baksida”. Hur vi än resonerar, vilken målsättning vi än har med vår träning av vardagslydnad, så finns det negativa bieffekter. Hur de sedan i sin tur kommer att påverka hundarna är viktigt för oss att känna till. De kan nämligen i sin tur lägga grunden för problembeteenden.

Kursledarens målsättning
Kursledaren vill naturligtvis lära hundägarna så mycket som möjligt om hundarna och samtidigt skapa en lydnad som fungerar i vardagen. Målet är att anpassa unghunden till familjen och samhället och övningarna utformade för att åstadkomma denna anpassning.

Hundägarens målsättning
Hundägarens målsättning är ”en lugn hund” som låter bli att göra vissa saker, som till exempel att skälla, dra i kopplet, hoppa på folk, göra utfall mot mötande hundar. Den ska dessutom gör vissa saker på tillsägelse.

Effekter av förbud och straff
Speciellt energiska hundar råkar ut för mycket ”korrigeringar”. Det blir en viljornas kamp som vanligen ägaren vinner, ibland med hjälp av tränare. Med hjälp av straff passiviseras hunden. Straff är förknippat med beteendeproblem enligt flera undersökningar.

Kontroll – en ledstjärna
Vi har ett stort kontrollbehov och ett av våra instrument att etablera och utöva kontroll är kurser i hundträning. Kurser med positiv träning bygger mycket på belöning och beröm och att öka kontrollen över hunden på ett glatt och trevligt sätt. Men det är fortfarande ökad kontroll som är målet!

Träning som kan motverka effekterna av träning
Det finns en hel del som man ska undvika och en hel del man kan göra för att motverka negativa effekter av olika kurser, framför allt i lydnad. Sådana saker diskuteras ingående så långt tiden tillåter i detta seminarium.

Got Something To Say:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*

När var hur finns detta kortseminarium?

Hej!
Jag är intresserad av några av dina föreläsningar och undrar hur det ser ut för 2020.
mvh
Linda


Copyright © Anders Hallgren 2022