Anders Hallgren

  • Psykolog och hundpsykolog

Adventure dog conference 2015

 ADVENTure dog conference 2015

5/12 kl 09.00-18.00

Thorildsplans gymnasium, Stockholm

2001 hölls den första Adventskonferensen, Urhundskonferensen, som hade som mål att lyfta fram den nya forskningen som fanns om hundens ursprung. Det var också där som vi mötte Sverre Sjölander för första gången. Nu har äntligen Sverres hundbok kommit ut. Boken tar upp just de ämnen som belystes på Adc 2001. Därför var det självklart att Adc 2015 skulle återknyta till Urhundskonferensen och ge en uppdaterad bild av var forskningen om hundens ursprung och framtida utveckling står idag.

 Temat för Adc 2015 är alltså:  Från urhund till sällskapshund

mer info och anmalan:

www.adventuredogconference.se

Got Something To Say:

Din e-postadress kommer inte publiceras.

*


Copyright © Anders Hallgren 2022