Hoppa till innehåll

Kan hundar ha ADHD?

Kan hundar ha ADHD?

Det blir allt vanligare att hundar får liknande sjukdomar som människor. Det har mest gällt kroppsliga sjukdomar fram tills nyligen, men nu börjar man även ställa diagnoser på avvikande beteenden hos hundar. Det hänger ihop med ett naturvetenskapligt och medicinskt synsätt på hundars beteende.

 Skolmedicin lär oss att vissa symtom hänger ihop med vissa sjukdomar, som exempelvis att smärta i leder kan orsakas av artros. Det behandlas med läkemedel. Inom psykiatrin har man överlag samma förhållningssätt, symtom – diagnos – psyko farmaka. Nu börjar man alltmer använda samma sätt att resonera när det gäller hundar. Därför får symtom som problem att fokusera och ha svårt att vara stilla en längre stund en neuropsykiatrisk diagnos och läkemedel ges istället för terapi.

Det är ingen sjukdom

ADHD är en kriteriediagnos, det vill säga att en individ uppvisar en serie beteenden som faller inom ramen för det man bestämt ska innebära en diagnos. ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder) innebär att en individ är överaktiv och har svårigheter att lyssna och samarbeta. ADHD är alltså inte en sjukdom, utan symtom som passar in i en bild, ett kriterium.

Unghundar är av naturen mycket aktiva

Skulle man använda denna diagnos på hundar skulle de allra flesta unghundar falla inom ramen för ADHD. De är av självfallet mycket aktiva och har problem att lyssna, men det är helt naturligt. Det är bland annat en orsak till att hundägare går kurs i lydnad. Man vill att de ska lugna sig genom att man lär sig bestämma mer över dem. Det är också därför unghundar ofta disciplineras och till och med straffas av sina ägare.

 Stimulans istället för disciplin

Använder man en neuropsykiatrisk diagnos så låter det som om det är ett mentalt fel på den unga hunden. Det är ett medicinskt sätt att betrakta normala beteenden – tråkigt nog. I USA skrivs ofta läkemedel ut för att lugna aktiva hundar – istället för att aktivera dem fysiskt och mentalt.

I min värld är ”hårda tag” för att lugna överaktiva unghundar en dålig strategi, därför förespråkar jag att man istället stimulerar och aktiverar hunden mentala uppgifter. Har själv gjort det och även lärt ut på kurser med mycket goda resultat.

Många hundägare vill göra det enkelt och bekvämt för sig. Förr använde man dominans och disciplin för att göra en hund passiv. För att åstadkomma detsamma har man idag börjat använda läkemedel för diverse tveksamma diagnoser. Något som också tyvärr kommer mer och mer är att man kastrerar hanhunden för att den ska bli lugnare. Därmed riskerar man en mängd biverkingar som i vissa fall kan vara svåra.

Varken disciplin, medicin eller kastration är rätt mot hunden!

Det är inget fel att en hund är aktiv! Det är bara naturligt och ingår i strategin för överlevnad för vilt levande djur. Alltför många gillar inte att en hund är överenergisk och vill att den ska lugna sig så de slipper att ha besvär.

Undvik luddiga diagnoser som ADHD

Jag har aldrig någonsin sett ett enda fall av tusentals hyperaktiva hundar där psykiatriska diagnoser har varit befogade. Vi borde absolut undvika en så luddig diagnos som ADHD på en hund, eftersom vi då riskerar att man förr eller senare kommer att betrakta ett naturligt beteende som något sjukligt och fel. Gör man det så vänder man sig automatiskt till medicinerna i stället för att ta hjälp av beteendespecialister.

Det finns en kategori med överaktiva hundar som är svåra att nå med bara fysisk och mental stimulans och det gäller särskilt ett par raser. Dessa hundar har blivit lugnare när de fått tillskott av B-vitaminer. I några fall har de visat tecken på svårighet att ta upp B-vitamin och har alltså haft brist på detta.

Aktivera hunden både inomhus och utomhus

När man pratar med hundägare som har hyperaktiva hundar, som inte lyssnar som de önskar, så säger de allra flesta att problemen mest förekommer utomhus. Hemma är hunden ”så fin”, vilket betyder att den är lugn, kopplar av och sover mest. Det i sin tur innebär att hunden inomhus samlar energi under vilan och när den kommer ut så har den så mycket iver och överskottsenergi att den upplevs som problematisk. För att råda bot mot detta ska man aktivera hunden mentalt både utomhus och inomhus. Det är enkelt och tar bara några minuter att gömma pyttesmå godisbitar runtomkring i hemmet och att ”ladda” askar och burkar med lite smågodis och sedan låta hunden få lösa problemet med att få fram den lilla godbiten utan att man hjälper till. Naturligtvis ska man också se till att hunden alltid får ordentligt med fysisk motion under promenaderna.

   Anders Hallgren

 

Publicerat iBlogg

3 kommentarer

  1. Att hundar kan vara överaktiva när de komner ut, kan ju också bero på bristande mental stimulans och att de är dåligt miljötränade, är min erfarenhet.

    • Anders Hallgren Anders Hallgren

      Understimulering är tyvärr vanligt. Det kan man undvika genom att aktivera hunden i hemmet innan man går ut på promenad. Att gömma godis tar inte lång stund, men sysselsätter hunden säkert i tio-femton minuter. Då har den inte lika mycket överskott på energi när den går ut.

  2. Lennart Andersson Lennart Andersson

    Mycket bra skrivet , hoppas många tar åt sig detta .

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

© Anders Hallgren 2024