Anders Hallgren

  • Psychologist and animal behaviorist

Lyckliga Lydiga Hundar

Den här boken handlar om lydnad, men inte i traditionell bemärkelse. De flesta böcker av detta slag handlar oftast om tävlingslydnad, ofta influerad av militär och polisiär träning av hund. Här ligger fokuset på vardagslydnad, där det i situationer är viktigt att ha en snäll, samtidigt effektiv kontroll på sin hund. T ex i trafik, bland andra hundar och människor, med små barn osv.

Även denna bok omnämdes som lite av en pionjär när den först kom ut och emottogs med mycket bra kritik. Den är fortfarande en av ICAs storsäljare och har blivit publicerad i ytterligare tre länder.

Copyright © Anders Hallgren 2022