Anders Hallgren

  • Psykolog och hundpsykolog

Nyckeln till lycka – Att motverka social stress hos hundar

Social stress är vanligt hos hundar. Föreläsningen handlar om hur du undgår det och får en lycklig hund. Föreläsningen är baserad på Anders bok med samma titel.

NÄR, VAR OCH HUR

Datum: Måndag 4 oktober, kl 18:30-21:30 

Plats: Kulturhuset Fregatten i Stenungsund

Pris: 195 kr

Anmälan: Tel 031-755 14 00 eller www.medborgarskolan.se (sök på Nyckeln till lycka eller 1295582

Läs mer och anmäl dig på https://www.medborgarskolan.se/arrangemang-sok/nyckeln-till-lycka-att-motverka-social-stress-hos-hundar-1295582/

Det här seminariet bottnar i ett projekt med syfte att försöka fastställa vilka faktorer hos människan som kan åstadkomma brister i hundars välfärd. Det tar upp vilka psykologiska, etologiska och etiska företeelser som kan orsaka psykiskt lidande. Det är ju tyvärr så att det hittills inte varit möjligt att mäta psykisk misskötsel genom att studera djuren, trots att många försök gjorts, till exempel med mätningar av kortisol. Därför är en analys av djurägarens beteende ett alternativ.

Metoden bygger på en jämförelse mellan å ena sidan en hunds naturliga behov och beteende och å andra sidan hur stor avvikelsen är från hur vårdnadshavaren tillgodoser dem.

 

Got Something To Say:

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

*


Copyright © Anders Hallgren 2021