Anders Hallgren

  • Psykolog och hundpsykolog

Etik och etologi – för ett lyckligt hundliv

NYHET! 

Hundpsykologen Anders Hallgrens nya bok är den första i sitt slag som visar hur ett lyckligt hundliv ser ut – sett från hundens sida.
Boken ger en vägledning i hur man förbättrar hundens livskvalitet och samtidigt utvecklar ett fint förhållande.  Råden är baserade på etiska grunder och modern etologisk forskning, men också sunt förnuft och empati.

Här tas hänsyn till vad inlärningspsykologin säger om hur vi ska lära hundar på allra bästa sätt – vare sig det handlar om att lära in något nytt eller att lära bort något som vi inte vill att hunden ska göra.

 

Copyright © Anders Hallgren 2020